Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych?

Na pewno każdy zdaje sobie sprawę jak ważne w obecnej sytuacji stała się ochrona danych osobowych. Szczególnie jest to ważny temat dla Przedsiębiorców. Jeśli jednak nie każdy wie co musi zrobić to warto, aby zapoznał się z treścią niniejszego artykułu, gdzie zostaną opisane Zasady przetwarzania danych osobowych. To są ważne informacje. Jeśli ktoś nie będzie tego przestrzegał to może być pewny, że dostanie karę finansową i to nie małą.


Jakie są Zasady przetwarzania danych osobowych?
Na początku jednak warto zastanowić się w ogóle czym jest przetwarzanie danych osobowych. Według niektórych źródeł jest to nic innego jak operacja lub zestaw operacji, które są  wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych. Wszystko to dzieje się oczywiście w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Chodzi przede wszystkim o zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie.
Przejdźmy teraz do opisania zasad przetwarzania danych osobowych. Jakie one są? Otóż do najważniejszych można zaliczyć przede wszystkim

1. Zasada przejrzystości, rzetelności i legalności, czyli zgodności z prawem – Chodzi o to, że wszystko odbywa się zgodnie z rozporządzeniem. W tym przypadku oczywiście konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów, które dotyczą tylko i wyłącznie ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych.

2. Zasada celowości – Przetwarzanie danych musi być zgodne z określonym celem. Cel taki powinien być jasno i konkretnie określony.

3. Zasada minimalizacji danych –Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne. Muszą być one konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu.

4. Zasada prawidłowości- Dane muszą być prawidłowe. W razie odkrycia, że coś jest źle, należy uaktualnić tak, aby wszystko było zgodne z prawdą.

5. Zasada ograniczenia przechowania – W tej zasadzie chodzi o to, iż wszelkie dane osobowe powinny być przechowywane tylko i wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne.

6. Zasada integralności i poufności – Chodzi o przetwarzanie danych przez administratora w taki sposób, aby były bezpieczne, niedostępne dla innych.

7. Zasada rozliczalności – Ta zasada mówi o tym, iż to Administrator danych jest tylko i wyłącznie odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad. Oczywiście musi być on w stanie wykazać, że są one przestrzegane.

Dodaj komentarz